Projectes

La Fundació és una referència en matèria de cooperació amb el Marroc en molts aspectes, ha engegat una sèrie de projectes per apropar els interessos dels dos països i crear un espai comú de col·laboració. En aquest camp la fundació està aportant la seva experiència de gestió i de suport estratègic i tècnic a diversos projectes que estan desenvolupant tant a Espanya com al Marroc.

Projectes

Microcrèdit

13 de novembre de 2015

Amb l'objectiu d'ajudar a crear empreses per persones que tenen un ofici i una formació per treure endavant un projecte i fer que les persones passin de ser immigrants a ciutadans amb un projecte de vida social i econòmic la Fundació Ibn Battuta, ha signat un conveni de col·laboració amb MicroBank de La Caixa, per a la concessió de "microcrèdits", dirigits a finançar projectes promoguts per persones emprenedores i en general per aquelles persones físiques o jurídiques que, per condicions econòmiques o socials especials, puguin tenir dificultats d'accés al finançament bancari tradicional.

La Fundació Ibn Battuta ofereix Serveis de suport i assessorament empresarial i analitza la viabilitat del projecte perquè els interessats tinguin un pla d'empresa elaborat, segons criteris professionals.

MicroBank de La Caixa ha establert un import anual d'un milió d'euros destinats al finançament dels projectes acceptats i que siguin viables.