Projectes

La Fundació és una referència en matèria de cooperació amb el Marroc en molts aspectes, ha engegat una sèrie de projectes per apropar els interessos dels dos països i crear un espai comú de col·laboració. En aquest camp la fundació està aportant la seva experiència de gestió i de suport estratègic i tècnic a diversos projectes que estan desenvolupant tant a Espanya com al Marroc.

Projectes

Dret de Vot dels Immigrants

22 de desembre de 2014
Votar com a dret: El cas de la població marroquina.

Segons les dades oficials el nombre de marroquins residents a Espanya s'apropa als 800.000 ciutadans, aquesta xifra supera fins i tot el nombre d'habitants de comunitats autònomes com pot ser el cas de La Rioja, Cantàbria o Navarra. No obstant això, la comunitat marroquina dista molt de tenir una veu i un vot que facin visibles les seves demandes, 800.000 persones estan privades del dret de votar.

Les raons que estan darrere d'aquesta realitat a simple vista són clares i comprensibles: la participació dels ciutadans d'altres països en les eleccions municipals a Espanya és qüestió de reciprocitat. En el nostre cas, si els espanyols establerts al Marroc voten en les eleccions municipals marroquines, llavors els marroquins podran votar a Espanya. Aquest problema semblava tenir solució quan els marroquins van recolzar la reforma constitucional de l'estiu de l'any 2011, en el text constitucional s'obria la porta perquè els estrangers residents al Marroc puguin votar.

Des de la Fundació Ibn Battuta hem defensat sempre davant les autoritats marroquines la importància que els marroquins puguin tenir dret a vot en les municipals a Espanya, perquè això ajudaria a la integració plena dels ciutadans/as d'origen marroquí resident a Espanya en un benefici tant per a Espanya com para el Marroc. Hem lluitat des del Consell de la Comunitat Marroquina a l'Estranger perquè es modifiqués la Constitució marroquina amb la finalitat que els espanyols poguessin votar en les eleccions municipals al Marroc, vam tenir diferents reunions amb el President de la Comissió de Reforma de la Constitució i amb el President del CCME (Consell de la Comunitat Marroquina a l'Estranger), finalment aquest treball ha obtingut els seus fruits. En la reforma de la Constitució marroquina del 2011 en el seu article 30 es contempla el dret al vot dels estrangers en les eleccions municipals. Aquest argument era esgrimit per Espanya a l'hora d'aplicar la reciprocitat amb el Marroc, avui dia ja no té cap sentit doncs ambdues constitucions, l'espanyola i la marroquina concedeixen aquest dret. Solament ha de produir-se un intercanvi de notes entre els ministeris d'exteriors de tots dos països, cosa bastant fàcil quan el problema constitucional està resolt. Certament les persones d'origen marroquí residents a Espanya, no van a entendre de cap manera perquè Espanya no fa el possible per signar l'acord o intercanviar documents amb l'acord de cada part. Segons les autoritats Marroquines és Espanya la que ha d'impulsar la signatura de l'acord. Aquesta signatura és imprescindible per promoure la plena integració d'aquest col·lectiu en la societat espanyola i alhora afermar els seus drets de ciutadania. Així mateix les persones d'origen marroquí representen una pluralitat en la seva composició, un fet que es traduirà en les seves posicions polítiques, això vol dir que els partits polítics espanyols s'han d'esforçar per arreplegar el vot del col·lectiu marroquí i per tant, tots els partits polítics amb representació parlamentària a Espanya haurien de defensar aquest dret amb totes les seves forces, ja que ajudaria sens dubte a una integració més fàcil en la societat espanyola. La participació dels ciutadans en la gestió dels seus assumptes pot repercutir saludablement en la construcció d'una societat diversa i plural.

Article 30 de la Constitució Marroquina: “Són electors i elegibles tots els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys que gaudeixen dels seus drets civils i polítics. La llei garanteix l'igual accés a les funcions públiques tant per a homes com per a dones. El vot és un dret personal i un deure nacional. Els estrangers residents al Marroc gaudeixen dels drets fonamentals reconeguts per llei als ciutadans marroquins. Els residents al Marroc poden participar en les eleccions locals en virtut de la llei, de l'aplicació de convencions internacionals o per la pràctica de la reciprocitat. Les condicions d'extradició i del dret a l'asil seran definides per la llei”.