Projectes

La Fundació és una referència en matèria de cooperació amb el Marroc en molts aspectes, ha engegat una sèrie de projectes per apropar els interessos dels dos països i crear un espai comú de col·laboració. En aquest camp la fundació està aportant la seva experiència de gestió i de suport estratègic i tècnic a diversos projectes que estan desenvolupant tant a Espanya com al Marroc.

Projectes

Capacitar al teixit associatiu marroquí a Catalunya

2 de novembre de 2015

Prenent en consideració els resultats positius que ha aconseguit el programa "Enfortir les Capacitats i les Competències de les Associacions Marroquines a França", el Ministeri encarregat de Marroquins residents a l'Estranger decideix expandir aquesta experiència en altres països que acullen a immigrants marroquins sobretot a Espanya i considerant també el paper que exerceix la Fundació Ibn Battuta en l'àmbit social, educatiu, cultural i la importància que dóna a la promoció del teixit associatiu marroquí en aquesta zona, es va signar un acord entre la Fundació Ibn Battuta i el MRE per dur a terme aquest programa a Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

El programa consisteix en:

  • Capacitar a les ONG de marroquins residents en el nord i al centre de Catalunya.
  • Acompanyar i oferir les eines necessàries per preparar, realitzar i gestionar projectes orientats a respondre  a les exigències dels marroquins a Espanya.
  • Preparar a les ONG perquè defensin els drets dels marroquins residents en el nord i el
  • centre de Catalunya.
  • Crear una xarxa d'associacions  amb competències en matèria de gestió de projectes
  • Creació de xarxes d'associacions segons temes i zones d'actuació