Projectes

La Fundació és una referència en matèria de cooperació amb el Marroc en molts aspectes, ha engegat una sèrie de projectes per apropar els interessos dels dos països i crear un espai comú de col·laboració. En aquest camp la fundació està aportant la seva experiència de gestió i de suport estratègic i tècnic a diversos projectes que estan desenvolupant tant a Espanya com al Marroc.

Mitjans de Comunicació

Mitjans de Comunicació

Ràdio: A través de la nostra emissora abordarem els temes que afecten la societat amb la intenció d'involucrar a la joventut en l'anàlisi del tractament informatiu, els serveis i la cultura dels mitjans de comunicació (pròximament).

Revista: La Fundació publicarà una revista mensual en la qual es tracten temes variats i d'actualitat i en la qual es dóna una especial rellevància a la importància de l'exercici de la plena ciutadania.

Capacitar al teixit associatiu marroquí a Catalunya

Capacitar al teixit associatiu marroquí a Catalunya

Prenent en consideració els resultats positius que ha aconseguit el programa "Enfortir les Capacitats i les Competències de les Associacions Marroquines a França", el Ministeri encarregat de Marroquins residents a l'Estranger decideix expandir aquesta experiència en altres països que acullen a immigrants marroquins sobretot a Espanya i considerant també el paper que exerceix la Fundació Ibn Battuta en l'àmbit social, educatiu, cultural i la importància que dóna a la promoció del teixit associatiu marroquí en aquesta zona, es va signar un acord entre la Fundació Ibn Battuta i el MRE per dur a terme aquest programa a Catalunya.

El programa consisteix en:

  • Capacitar a les ONG de marroquins residents en el nord i al centre de Catalunya.
  • Acompanyar i oferir les eines necessàries per preparar, realitzar i gestionar projectes orientats a respondre  a les exigències dels marroquins a Espanya.
  • Preparar a les ONG perquè defensin els drets dels marroquins residents en el nord i el centre de Catalunya.
  • Crear una xarxa d'associacions  amb competències en matèria de gestió de projectes
  • Creació de xarxes d'associacions segons temes i zones d'actuació

Fòrum Econòmic Catalunya-Marroc

Fòrum Econòmic Catalunya-Marroc

Es tracta d'un punt de trobada on els empresaris catalans i espanyols, que tinguin empreses al Marroc puguin compartir experiències, resoldre dubtes amb autoritats marroquines i trobar propostes de possibles millores per a la seva inversió així com para tots aquells que tinguin interès per emprendre projectes al Marroc.

És un espai entre l'empresa i les autoritats en el qual puguin intercanviar opinions, idees, punts forts i febles de la seva relació comercial amb el Marroc. Tot això no en forma de conferències sinó d'1 o dues reunions anuals tipus sopar empresarial, on es vagi incorporant als empresaris al Cercle Econòmic Catalunya- el Marroc.

Observatori d'Educació de Joves

Observatori d'Educació de Joves

La Fundació, en la seva preocupació pel desenvolupament educatiu dels joves, crea un observatori amb la intenció de realitzar un seguiment i determinar les manques i les solucions a aquestes.

A partir de les dades recollides, la seva anàlisi i estudi, s'elaborarà un informe anual sobre la realitat educativa d'aquesta part de població.

Reforç educatiu

Reforç educatiu

La preocupació per l'educació dels nostres joves ens obliga a realitzar un esforç per contribuir a la millora dels seus resultats, traduint-se això en el projecte: Reforç i suport escolar als nens de marroquins residents a l'estranger amb la finalitat de reduir el risc de l'abandó escolar.

El projecte té com a objectiu facilitar la integració social de famílies d'origen marroquí residents a Catalunya a través de l'escolarització dels seus fills lluitant contra l'abandó escolar i millorant les seves capacitats i les seves competències, aspectes de summa importància per a una futura integració real i efectiva.

La realització d'aquest projecte implica la participació del consell municipal d'educació, els col·legis públics, la Fundació Ibn Battuta, els estudiants marroquins a Espanya i els nens amb rendiments escolar baix.

Els resultats que es desitja aconseguir aquest programa són:

  • Proporcionar eines per a la millora de l'aprenentatge.
  • Promoure la participació activa d'aquests joves en la seva escolaritat a través de tutories individuals i en grupals.
  • Ús de les noves tecnologies per a l'aprenentatge.
  • Suport financer a estudiants marroquins universitaris que col·laboren en el programa.
  • Augmentar el nombre d'estudiants d'origen marroquí a les universitats

 

Microcrèdit

Microcrèdit
Amb l'objectiu d'ajudar a crear empreses per persones que tenen un ofici i una formació per treure endavant un projecte i fer que les persones passin de ser immigrants a ciutadans amb un projecte de vida social i econòmic la Fundació Ibn Battuta, ha signat un conveni de col·laboració amb MicroBank de La Caixa, per a la concessió de "Microcrèdits", dirigits a finançar projectes promoguts per persones emprenedores i en general per aquelles persones físiques o jurídiques que, per condicions econòmiques o socials especials, puguin tenir dificultats d'accés al finançament bancari tradicional.

La Fundació Ibn Battuta ofereix Serveis de suport i assessorament empresarial i analitza la viabilitat del projecte perquè els interessats tinguin un pla d'empresa elaborat, segons criteris professionals.

MicroBank de La Caixa estableix un import anual d'un milió d'euros destinats al finançament dels projectes acceptats i que siguin viables.

Cooperació i Desenvolupament

Cooperació i Desenvolupament

Escola de rehabilitació d'espais històrics

Gràcies a la col·laboració entre administracions públiques i empreses privades la Fundació Ibn Battuta crea, al Marroc, un espai que dóna oportunitat als joves sense formació per aprendre oficis de rehabilitació d'espais històrics i desenvolupar les habilitats adquirides que els permeten integrar-se al mercat laboral.