Programes

La Fundació Ibn Battuta, com entitat sense ànim de lucre, té com a missió, entre d'altres, recolzar les activitats i programes que posen l'accent en les contribucions socials, que se centren en l'aprenentatge, amb la resolució de diferents tipus de problemes, d'una manera innovadora i creativa.

Infància i Joventut

Infància i Joventut

La Fundació posa a disposició de tots els nostres joves les eines necessàries per a la formació en l'ús de les noves tecnologies que els serveixin d'instrument d'accés al mercat laboral.

Tanmateix, la Fundació impulsa els valors socials i personals que fomenten la integració i la igualtat a través de les activitats físiques, organitzant diferents tornejos esportius de futbol i atletisme.

Dona i Drets Humans

Dona i Drets Humans

Assessoria legal dels seus drets nacionals i del país d’origen

La Fundació posa a disposició dels socis un equip de professionals que ofereixen un Servei Jurídic en totes les matèries legals per a la resolució de conflictes i el coneixement dels drets de la dona tant en l'ordenament nacional com el del país d'origen, la qual cosa inclou la “mudawana” i les lleis “islàmiques”

Aquest assessorament legal inclou la col·laboració amb l'àrea social dels Consolats del Marroc a Barcelona, Girona i Tarragona.

Potenciació: Ocupació i emprenedoria

Amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat real de la dona en tots els àmbits, la nostra entitat s'implica proporcionant la formació i informació a aquelles dones que mostren l'interès d'accedir a la vida laboral, destacant a aquelles que desitgen emprendre una activitat empresarial pròpia.

Violència de gènere: Informació i acompanyament

La Fundació en el seu compromís per la igualtat i amb la lluita contra la violència de gènere, ofereix assessorament legal i acompanyament a les víctimes de maltractaments, i tècniques per a la prevenció, donant una especial atenció a les noves formes de violència que es donen entre els joves a través de les xarxes socials.

Ocupació i Economia Social

Ocupació i Economia Social

La solidaritat i la igualtat social formen part de les prioritats de la Fundació; per això diversifica els seus serveis en funció de les necessitats dels seus usuaris. També els facilita relacionar-se amb el mercat laboral a través d’entitats i institucions; a més de la seva iniciativa pròpia mitjançant crèdits i subvencionis.

 • Inserció laboral: Els diferents serveis que ofereix la fundació són informar, formar, assessorar, orientar i acompanyar a les persones interessades al llarg de la seva cerca en la integració al mercat laboral.
 • Microcrèdit: La Fundació Ibn Batuta, gràcies a la col·laboració de la Fundació La Caixa, possibilita l’accés a microcrèdits per al foment de l’acte ocupació entre els candidats que tinguin iniciatives pròpies. Els interessats comptaran amb assessorament tècnic gratuït

Difusió Cultural

Difusió Cultural

La difusió cultural s'articula a través de presentacions i conferències que organitza la Fundació a tot el país.

Conferències: La Fundació disposa d'un espai obert a tots aquells que els interessi dur a terme conferències de temes actuals que estiguin relacionats amb la diversitat i la interculturalitat en la nostra societat. "És l'Espai Cultural Marroquí de Barcelona".

Presentacions: La nostra entitat a través del seu Espai Cultural, únic a Barcelona, ofereix l'oportunitat a tots aquells artistes que desitgin presentar les seves obres.

 

Diversitat cultural i Convivència

Diversitat cultural i Convivència

Activitats interculturals, participació, convivència i inclusió

La Fundació Ibn Battuta en el seu desig de fomentar els valors socials de participació, de convivència i inclusió, està present en fires i festes populars de tot el territori compartint escenaris comuns per reafirmar l'existència de la interculturalitat i la diversitat a través de diferents tallers.

 

Formació en llengua i societat

Formació en llengua i societat

La llengua és un instrument de comunicació entre persones i cultures. És un element fonamental per entendre i fer-se entendre. Conèixer el funcionament de la societat que l’acull, conèixer Catalunya i la seva cultura. Per això oferim classes de català i castellà per a les persones nouvingudes de diferents països del món. Les classes segueixen el calendari escolar, s’organitzen trimestralment i s’imparteixen en sessions d'una hora i mitja, dos dies per setmana. Per tant, cada alumne assisteix a classe tres hores per setmana.

El tipus d’alumnat és molt ampli i variat: procedència lingüística diversa. Els nivells amb els quals vam treballar actualment són:

 • Nivell Bàsic (A1)
 • Nivell Inicial (A2)

Pel que es refereix al temari, també hem seguit el marc europeu comú de referència, per a l’aprenentatge, ensenyament i avaluació de les llengües:

 1. Identificació personal (salutacions, noms, presentacions, gentilicis…)
 2. Domini de la llengua (alfabet, gramàtica, numeració, calendari i vocabulari de supervivència).
 3. Compres (aliments, botigues, euros, la roba, horaris, calçat…)
 4. L’habitatge (llocs de residència, el barri, transports…)
 5. Estats físics i anímics (malalties, mèdics, farmàcia, sistema sanitari, sentiments…)
 6. Relaciones familiars
 7. Viatges i trasllats (transports, viatges, estacions, documents de viatge, visats…)
 8. Oci
 9. Vida quotidiana, rutines i identitat cultural.


També oferim classes d'àrab, darija i amazic.

Per comprendre el funcionament de la societat d'acollida i conèixer Catalunya i la seva cultura a la Fundació Ibn Battuta organitzem sortides, tallers trobades que reuneixen els nous ciutadans i les persones autòctones. D'aquesta manera intentem formar i informar sobre el model de vida, la cultura, la manera de pensar i actuar, les normes i els valors i de la societat d'acollida.

Tercera edat

Tercera edat

La Fundació Ibn Battuta busca sensibilitzar, orientar i acompanyar en els aspectes socials i culturals a les persones de la tercera edat, oferint un suport mèdic i psicològic, informant-los dels seus drets i fomentant la seva participació en esdeveniments culturals.