La Fundació

Entitat constituïda en l'àmbit nacional per donar suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones procedents de la diversitat, amb la finalitat de què siguin plenament ciutadans europeus. La seva tasca es basa també a promocionar en la societat europea a aquestes persones, evitant la discriminació i el racisme de manera que se sentin ciutadans de ple dret.

Salutació del President

Salutació del President

Mohammed Chaib

Després del gran treball realitzat durant vint anys i reconegut, a nivell local, nacional i europeu, en l'acolliment, atenció i orientació de milers de persones procedents de la immigració, principalment del Marroc i de diferents països de religió musulmana, creiem que ha arribat el moment de treballar per la ciutadania de manera real i efectiva, deixant de considerar immigrants als ciutadans que ja porten anys amb nosaltres, tant els de primera generació, com els fills ja nascuts aquí o arribats des de molt petits. Per a això és necessari que s'involucrin totes les institucions, col·lectius i societat civil, doncs d'això depèn en gran parteix la convivència i la cohesió social als nostres barris i ciutats.

Entre nosaltres resideixen, no immigrants, si no ciutadans amb drets i deures, en igualtat d'oportunitats. Per això, el nostre treball com a fundació estarà destinat, sobretot, als joves, fills de pares procedents de la immigració, perquè puguin gaudir del reconeixement de la plena ciutadania activa i real en educació, ocupació, cultura i economia.

Aquestes línies havien estat escrites abans de conèixer els condemnables atemptats de París, que lamentablement vénen a confirmar els nostres temors. La crisi de valors en la qual estem immersos actualment genera prejudicis com és el cas de la creixent islamofòbia. D'altra banda i a causa de la falta de perspectives i al context internacional amb el món musulmà, no podem negar nostra gran preocupació perquè els nostres joves es refugien, si cap encara mes, a través de les noves tecnologies en llocs virtuals que utilitzen l'islam de manera distorsionada. Que un jove d'origen musulmà nascut entre nosaltres, consideri que és millor involucrar-se en la violència i morir que desenvolupar una vida a Europa, és la demostració clara del fracàs de les nostres societats amb aquests joves. En el treball diari amb ells és necessari tenir en compte el context internacional i el local perquè se sentin musulmans europeus.

Al seu torn considerem totalment injust que es relacioni musulmà i violència, la immensa majoria de musulmans estan en contra de qualsevol tipus de violència, per això des del laïcisme i la cultura volem contribuir a un major coneixement del món àrab o musulmà. La interrelació entre musulmans i no musulmans és una prioritat de la nostra entitat, doncs és una assignatura pendent clarament als nostres barris.

Comptem amb totes aquelles persones que vulguin acompanyar-nos en aquesta difícil però apassionant tasca, doncs la xenofòbia i el racisme no han de tenir mai espai en la societat europea.

La diversitat és una força única i un component essencial de la nostra salut social.

Europa és el nostre horitzó.

Viure i conviure junts: l'objectiu.

 

Mohammed Chaib
President de la Fundació Ibn Battuta

L'Entitat

L'Entitat

La Fundació Ibn Battuta és una entitat sense ànim de lucre, destinada a la divulgació cultural i social entre dels Països Àrabs i Europa.

Inscrita amb el número 11207 Ordre SSI / 1973/2013 del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l'11 d'octubre, per la qual es classifica la Fundació Ibn Battuta i la inscriu en el Registre Nacional de Fundacions.

Està format per un patronat amb una Junta Rectora, que gestiona tots els òrgans de la Fundació:

 • Sr. Mohammed Chaib, President
 • Sr. Ramon Palou, Vicepresident
 • Sr. Abdelilah Souirji, Tresorer
 • Sr. Hassan Bolif,Secretari general ,Responsable Gestió i adjunt a Tresoreria
 • Sr. Rachid Mostaid, Responsable de l'àrea Infància i joventut
 • Sra. Miriam Hatibi, Responsable de l'àrea emprenedoria
 • Sr. Abdelaziz Ellaouzi, Director de la Delegació a Madrid
 • Sr. Ramon Fornós, Responsable de l'àrea Comunicació i Relacions Institucionals
 • Sr Yasin Chaib , Responsable de projectes

Seu Social:
Carrer Sant Pau, 82, baixos
08001 Barcelona
Tel.: +34 933.293.054
Fax: +34 933.293.540

Responsable oficina: Sr. Hassan Bolif

Delegació a Madrid:
Carrer Casino, 12, baixos
28005 Madrid
Tel.: +34 914.682.859
Fax: +34 914.682.859

Coordinador: Sr. Abdelaziz Allaouzi

e-Mail general: info@fundacioibnbattuta.org

Objectius

Objectius

Les finalitats d'interès general de la fundació són:

 • Donar suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones procedents de la immigració, amb la finalitat de què siguin plenament ciutadans europeus, amb especial referència a les d'origen marroquí.
 • Promocionar en la societat europea als joves i dones procedents de la diversitat, sobretot en l'àmbit cultural, educatiu, esportiu i laboral, evitant la discriminació i el racisme de manera que se sentin ciutadans de ple dret.
 • Facilitar la comprensió i la cultura mitjançant el coneixement mutu, el respecte, la interacció, la participació i la convivència.
 • Fomentar la relació i veïnatge amb el Marroc i els països àrabs mitjançant projectes de cooperació en formació i inserció laboral o uns altres. També mitjançant activitats i viatges culturals i educatius que realcin la figura del viatger Ibn Battuta.

Ofertes Socis

Ofertes Socis

Ofertes específiques per als socis de la Fundació Ibn Battuta. Per ser soci de la nostra fundació, gaudeix d'ofertes molt interessants.

Per fer-te soci de la Fundació emplena el formulari en "CONTACTE" indicat la teva intenció de fer-te soci.