Donacions

Per ajudar a la Fundació es vaig poder efectuar de dues formes diferents, o bé amb una donació anònima (que desgrava a la Declaració de la Renda) o ben participant com a soci.

Per efectuar una donació a la fundació:

Entitat: CAIXA BANK
IBAN ES80 2100 0867 0402 0029 7451

Si indica les seves dades fiscals, es podrà desgravar aquesta donació de la declaració de la Renda, ja que la Fundació Ibn Battuta està declara pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, classificant a la Fundació Ibn Battuta les finalitats de la qual d'interès general són d'assistència i inclusió social i cooperació al desenvolupament i adscrivint-la al Protectorat de Fundacions del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Nombre de Registre 08-0437.

Per fer-se SOCI de l'entitat, deurà emplenar el formulari de CONTACTE, indicant el seu interès a participar de forma activa en la Fundació.