Fundació Ibn Battuta

Per a més informació enviï un e-mail o visiti la nostra pàgina al Facebook
Para más información mande un e-mail o visite nuestra página en Facebook
Pour plus d'informations, envoyez un e-mail ou visitez notre page Facebook
For more information, send an e-mail or visit our Facebook page

e-Mail: info@fundacioibnbattuta.org

Facebook: Fundación Ibn Battuta

Ajuda telefònica (en horaris d'oficina):
Ayuda telefónica (en horarios de oficina):
Aide téléphonique (pendant les heures de bureau):
Telephone support (during office hours):

Tel.: +34 933.293.054 (Barcelona)
Tel.: +34 914.682.859 (Madrid)

Seu Social a Barcelona:
Sede Social en Barcelona:
Siege Social à Barcelone:
Social Headquarters in Barcelona:

C/ Sant Pau, 82, baixos
08001 Barcelona (Espanya)

Oficina en Madrid:
Bureau à Madrid:
Madrid Office:

C/ Casino, 12, bajos
28005 Madrid (España)